Home
 
 
FRED MICHIELS
 
TOO MUCH FEELS VERY GOOD
 
11/09 - 25/10/2015
 
 
 

Eva Steynen presenteert de solotentoonstelling 'Too Much Feels Very Good' (T.M.F.V.G.) van de Belgische kunstenaar Fred Michiels (1966). De tentoonstelling is het eerste resultaat van een nieuwe samenwerking tussen kunstenaar en galerist. Kleur en het zoeken naar nieuwe uitdagingen in de zowel geste en de materie in de act van het schilderen zijn een constante in het rijke oeuvre van Fred Michiels. In die zoektocht vervaagde het figuratieve langzaam uit zijn schilderijen om volledig te verdwijnen en plaats te maken voor vorm en materie. Michiels werkt in reeksen waarin hij telkens opnieuw de grenzen en de codes van een 'schilderij' verkent. Niet conventionele dragers zoals karton, boeken, paspoorten, aluminium, hardboard worden twee- en driedimensionale bedrijvigheid van olie, tempera, papier, plastiek, acryl en epoxy. De ondergrond speelt daarbij een even grote rol als het kleurrijke spel van geometrische vormen en penseeltoetsen. Zij vormen collage-achtige samenstellingen, gefragmenteerde uitsnijdingen en vergrotingen uit een voortdurend evoluerend geheel.

 

Waar zijn vroeger werk vooraf minutieus werd uitgeschreven, kleur, figuur... is de T.M.F.V.G. een nieuwe uitdaging in het loslaten van het rationele door te werken vanuit het instinctieve, de impulsieve geste en de directheid van de schilder en het oppervlak. Michiels ziet de abstractie als een instrument tot een gesprek, waarbij elke verhalende context achterwege is gelaten. Ze suggereren een oorsprong, fragmenten uit een grotere structuur. Grote en kleine formaten wisselen elkaar af. De monumentale werken vergroten de beweeglijkheid van het zien, je kan er in verdwijnen en ze raken aan het sublieme. De kleine tonen dan weer een speelse gevoeligheid, die vragen om van dichterbij te bekijken. Het werk van Fred Michiels geeft zich dan ook niet in één oogopslag te kennen, ze suggereren dat de vormen "af" zijn, maar evengoed lijken ze maar voor de helft geschilderd, en bovendien," gesloopt", alsof ze nog steeds in een eindeloze ontwikkeling zitten. Een voortdurend worden.

 

 

 

www.fredmichiels.com